Privatumo politika

Bendra informacija

UAB "Meganora" (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine itaka.pasirinksparnus.lt. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

UAB "Meganora" ( PasirinkSparnus.lt )
Buveinės adresas: Laisvės pr. 125, LT-06118 Vilnius
Tel. +370 656 83300
El. paštas: info@pasirinksparnus.lt
Įmonės kodas: 126276715
PVM mokėtojo kodas: LT262767113

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.

Kokią informaciją apie Jus renkame?

Tiesiogiai iš Jūsų gautą informaciją - Jums pateikus pirkimo užsakymą, jo įvykdymui prašome nurodyti užsakovo kontaktinę informaciją: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefoną; keliautojų duomenis: vardus, pavardes, pilietybes, dokumentų nr., išdavimo bei galiojimo datas, dokumentų išdavimo šalis, gimimo datas.

Informaciją, kai Jūs naudojate mūsų svetainę - jeigu Jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Daugiau apie tai skaitykite skiltyje SLAPUKAI

Informaciją iš trečiųjų šalių šaltinių - mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras “Facebook” tinkle.

Kitą mūsų renkamą informaciją - mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie jus, jūsų įrenginį ar jūsų naudojimąsi mūsų svetainės turiniu su jūsų sutikimu. Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos norint gauti individualų kelionės pasiūlymą), tačiau tokiu atveju jis gali mūsų nepasiekti.

Kokiais tikslais naudojame Jūsų duomenis?

 • *tiesioginės rinkodaros tikslais, pvz., siųsti naujienlaiškius, pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą);
 • *siekiant sužinoti, kaip klientai naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas;*
 • Jūsų užsakymų įgyvendinimui;
 • *kitiems tikslams su Jūsų sutikimu.

*Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais tikslais.

Kam galime perduoti Jūsų duomenis?

Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:jeigu duotas Jūsų sutikimas asmens duomenų perdavimui;

 • teikiant įvairias paslaugas – mūsų partneriams, teikiantiems apgyvendinimo, pervežimo ar kitas jūsų užsisakytas paslaugas. Šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek Jūsų asmeninės informacijos, kiek būtina konkrečiai paslaugai atlikti;
 • teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Ką darome, kad apsaugotume Jūsų duomenis?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Jūsų duomenis saugome ne ilgiau kaip 5 metus po paskutinio Jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar svetainės turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus sunaikinami.

Duomenų subjekto teisės

 • žinoti (būti informuotam) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • reikalauti sunaikinti savo duomenis arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • reikalauti perkelti savo duomenis (teisė perkelti);
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

Jei nebenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite rašyti elektroninį laišką adresu info@pasirinksparnus.lt arba skambinti telefonu +370 656 83300 ir nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir/arba, kad nebūtų taikomas tik automatizuotas, įskaitant profiliavimą**, Jūsų asmens duomenų tvarkymas, nenurodydami nesutikimo motyvų.

**Pagal Jūsų pateiktus asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu, gali būti vykdomas Jūsų asmens duomenų profiliavimas, siekiant Jums pasiūlyti individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai adresu Laisvės pr. 125, LT-06118 Vilnius; el. paštu: info@pasirinksparnus.lt. Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Trečiųjų šalių paslaugos ir produktai mūsų svetainėje

Mūsų svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių mes nekontroliuojame. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Kas yra slapukai?

Siekiant pritaikyti mūsų svetainės turinį ir funkcijas Jūsų poreikiams, svetainėje naudojami slapukai. Slapukai (angl. „cookies“) – trumpa tekstinė informacija, sudaryta iš raidžių ir skaičių, kuri išsaugoma Jūsų kompiuterio naršyklėje arba mobilių įrenginių kietuosiuose diskuose.

Kam naudojami slapukai?

Slapukų pagalba svetainė atpažįsta vartotojo įrenginį ir gali tam tikrą laiką „atsiminti“ vartotojo nustatymus (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), kurių nereikia papildomai suvedinėti, lankantis svetainėje sekantį kartą. Slapukai naudojami techniniams tikslams, susijusiems su serverio administravimu, juose pateikiama vartotojo komunikacijos su svetaine istorija bei atskirų svetainės puslapių lankymo statistika. Slapukai nėra naudojami vartotojų identifikavimui ir jų tapatybės nenustatymui, jie neturi įtakos įrenginių veikimui, bei nesukelia įrenginio konfigūracijos ar programinės įrangos pakeitimų. Slapukai leidžia skaityti juose esančią informaciją tik serveriui, kuris juos sukūrė.

Svetainėje naudojami slapukų tipai:

Slapukų pavadinimas Naudojimo trukmė Apibūdinimas
PHPSESSID2 Ištrinamas uždarius naršyklę Naudojamas susiejant atskirus svetainės puslapius naršymo sesijos metu atliekant rezervavimą, bei tikrinant vartotojo įvesto Captcha kodo teisingumą
tid Ištrinamas uždarius naršyklę Naudojamas susiejant atskirus svetainės puslapius naršymo sesijos metu(log failai saugomi iki 1 savaitės)
VC Ištrinamas uždarius naršyklę Naudojamas vartotojui pasirinkus atitinkamą valiutos kodą
displayCookieConsent 1 metai Naudojamas vartotojui sutikus su Privatumo politika

Kaip valdyti slapukus?

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Jūs galite atsisakyti naudotis slapukais, tačiau kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti galimybę naudotis interneto svetainėje teikiamomis kai kuriomis paslaugomis ar funkcijomis arba blokuoti prieigą prie svetainės. Detalią informaciją apie slapukų valdymą, rasite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Ar naudojame trečiųjų šalių slapukus?

Mes neatsakome už vartotojo privatumo užtikrinimą trečiųjų asmenų tinklalapiuose, kai trečiųjų asmenų tinklalapius vartotojas pasieks naudodamasis mūsų svetainėje esančiomis nuorodomis. Mes rekomenduojame susipažinti su tokių svetainių privatumo politika. Naudodamiesi mūsų svetaine galite gauti slapukus iš trečiųjų šalių, tokių kaip „Facebook“, „Google“, „Twitter“, taip pat iš bendrovių, kurios svetainėje vykdo reklamos kampanijas reklamuotųjų prašymu. Daugiau informacijos apie šiuos slapukus galite rasti atskirų trečiųjų šalių svetainėse.

Duomenų valdytojo kontaktai

Iškilus klausimams dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos, maloniai prašome kreiptis Jums patogiu būdu:
Paštu: Laisvės pr. 125, LT-06118 Vilnius
Telefonu: +370 656 83300
El. paštu: info@pasirinksparnus.lt

Informacija atnaujinta 2019-05-09